ACID LACTOWAY (CC)

* Giảm ảnh hưởng bởi các tác nhân gây Stress như: Nhiệt độ, vận chuyển đàn, chủng vaccine...
* Giảm tiêu chảy, tăng khả năng hấp thụ thức ăn, đặc biệt hiệu quả ở giai đoạn cuối trên vật nuôi lấy thịt.
* Đối với gia cầm: Tăng sức đề kháng ở gia cầm non (giai đoạn úm), nâng cao hiệu quả khai thác trứng ở gia cầm đang đẻ.
* Đối với heo: Tăng khả năng đề kháng ở heo con trước và sau khi cai sữa.

 

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:
Bao gồm hỗn hợp các Acid hữu cơ, vi khuẩn có lợi, các enzyme tiêu hóa, các acid amin và chất điện giải.
Hàm lượng trong 1kg:
Bacillus subtilis, Lactobacillus spp., Methionine, Thiamin nitrate, Sodium chloride, Potassium chloride, Sorbic acid
Citric acid,Zinc sulphate, Ferrous sulphate, Butaphosphan, Magnesium sulphate

CÔNG DỤNG:
* Giảm ảnh hưởng bởi các tác nhân gây Stress như: Nhiệt độ, vận chuyển đàn, chủng vaccine...
* Giảm tiêu chảy, tăng khả năng hấp thụ thức ăn, đặc biệt hiệu quả ở giai đoạn cuối trên vật nuôi lấy thịt.
* Đối với gia cầm: Tăng sức đề kháng ở gia cầm non (giai đoạn úm), nâng cao hiệu quả khai thác trứng ở gia cầm đang đẻ.
* Đối với heo: Tăng khả năng đề kháng ở heo con trước và sau khi cai sữa.
LIỀU DÙNG: Hòa tan vào nước hoặc trộn thức ăn.
* Hòa nước uống: 1 g / 1 - 2 lít nước.
* Trộn thức ăn: 1 - 2kg/ 1 tấn thức ăn.