APRAMICIN POWDER

ĐẶC TRỊE.COLI KÉO MÀNG, TIÊU CHẢY PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG, BẠCH LỴ, VIÊM RUỘT HOẠI TỬ,
TỤ HUYẾT TRÙNG, CHƯỚNG DIỀU, KHÔ CHÂN

 

THÀNH PHẦN: Apramycin sulfate, Tá dược vừa đủ.

 

CÔNG DỤNG: Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa trên bê, nghé, lợn, cừu, thỏ, gia cầm.

 

LIỀU DÙNG:
- Heo: 1 g / 50 kg thể trọng.       - Heo con: 1 g / 30 - 40 kg thể trọng.
- Gia cầm: 1 g / 20 kg thể trọng hoặc 1 g / 2 lít nước uống.
- Bê, nghé: 1 g / 20 - 25 kg thể trọng.
Dùng trong 5 - 7 ngày.
Thời gian ngưng sử dụng thuốc: - Heo: 7 ngày.    - Gia cầm: 7 ngày.     - Bê, nghé: 28 ngày.
Chống chỉ định: Không sử dụng trong trường hợp quá mẫn cảm với Apramycin. Thuốc có độ an toàn rộng khi sử dụng bằng đường uống và an toàn để sử dụng trong chăn nuôi heo.