AQUA-COPPER

DIỆT TẢO AO NUÔI, ỔN ĐỊNH MÀU NƯỚC, TIÊU DIỆT CÁC LOẠI KÝ SINH TRÙNG

 

THÀNH PHẦN NGUYÊN LIỆU: CuSO4, nước tinh khiết.

CÔNG DỤNG:

Diệt tảo trong nước ao nuôi.

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
+ Phòng ngừa rong, tảo phát triển: Sử dụng 1 lít / 3.000 - 4.000 m3 nước.
+ Diệt rong, tảo: Sử dụng 1 lít / 2.000 - 3.000 m3 nước.
+ Tùy theo số lượng tảo trong ao nuôi mà sử dụng sản phẩm cho phù hợp.
+ Diệt khuẩn – ký sinh, xử lý môi trường khi cá bệnh: Sử dụng 1 lít / 1.500 – 2.000 m3 nước.