AQUA-DINE (Tôm)

THUỐC XỬ LÝ AO ĐÌA

 

THÀNH PHẦN: Povidon iodine

 

CÔNG DỤNG:
- Khử trùng nguồn nước, cải thiện môi trường nước nuôi.
- Sát trùng bể ương và vệ sinh dụng cụ nuôi trồng thủy sản.

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
- Sát trùng bể ương: 10 ml / 4 lít nước, tưới ướt đều bề mặt bể nuôi, để yên 30 phút sau đó rửa sạch lại bằng nước thường.
- Vệ sinh dụng cụ: 7 ml / 4 lít nước, ngâm dụng cụ trong vòng 15 - 20 phút.
- Sát trùng nguồn nước khi gặp dịch bệnh: 1 lít / 2.000 - 3.000 m3 nước.
- Phòng bệnh : 1 lít / 4.000 - 5.000m3 nước.