COTRIM-FORT

ĐẶC TRỊ: KHÒ KHÈ, CHẢY NƯỚC MẮT, NƯỚC MŨI, VẨY MỎ, VIÊM RUỘT HOẠI TỬ, TIÊU CHẢY PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG

 

THÀNH PHẦN:
Sulfamethoxazol, Trimethoprim
CÔNG DỤNG:
* Chuyên trị: các bệnh hô hấp, viêm ruột, tụ huyết trùng trên bê, heo, gia cầm.
LIỀU DÙNG:
* Gia cầm: 1 g / 4 lít nước uống.
* Heo: 100 g / 1.000 kg thể trọng.
* Bê, nghé: 10 g / 100 kg thể trọng.
Ngưng sử dụng thuốc 7 ngày trước khi giết thịt.
Chống chỉ định: Không dùng cho thú mang thai.