DOXYCOL

Điều trị các bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Doxycyclin và Colistin gây ra: Mycoplasma hyopneumoniae,

Pasteurella, E.coli, Salmonella, CRD, CCRD, Coryza, tiêu chảy phân trắng, phân xanh,..

 

THÀNH PHẦN: Trong 100g
Doxycyclin hyclate, Colistin sulfate.
CÔNG DỤNG:
Trị nhiễm trùng hô hấp, dạ dày - ruột trên gia súc, gia cầm.
LIỀU DÙNG:
Điều trị các bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Doxycyclin và Colistin gây ra: Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella, E.coli, Salmonella, CRD, CCRD, Coryza, tiêu chảy phân trắng, phân xanh,... với liều:
Gia súc: 10 g / 100 kg thể trọng/ ngày.
Gia cầm: 100 g / 500 kg thể trọng/ ngày.
Chống chỉ định: Không dùng cho thú nhạy cảm với Tetracyclin.
Ngưng sử dụng thuốc 7 ngày trước khi giết mổ.