MENBEST

VI SINH XỬ LÝ NHANH CHÓNG NO2, NH3, KHỐNG CHẾ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TẢO ĐỘC, TẠO MÀU NƯỚC ĐẸP

 

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:
Bao gồm hỗn hợp các vi khuẩn có lợi như Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus, Nitrosomonas sp., Nitrobacter sp.

CÔNG DỤNG:

Giảm khí độc H2S, NH3, NO2 trong ao nuôi, cải thiện chất lượng nước ao nuôi.

 

LIỀU DÙNG:
- Trước khi thả giống 3 ngày: 300 g / ha.
- Tháng nuôi thứ 1: 100 g / 5.000 m3 nước, dùng định kỳ 5 - 7 ngày / lần.
- Tháng nuôi thứ 2: 100 - 150 g / 5.000 m3 nước, dùng định kỳ 5 - 7 ngày / lần.
- Tháng nuôi thứ 3: 150 - 200 g / 5.000 m3 nước, dùng định kỳ 5 - 7 ngày / lần.
- Tháng nuôi thứ 4: 200 - 227 g /5.000 m3 nước, dùng định kỳ 5 - 7 ngày / lần.
- Hòa sản phẩm với nước sạch rồi tạt đều xuống ao nuôi, chạy quạt.