NP-BIOZYME

BỔ SUNG MEN TIÊU HÓA, ACID AMIN THIẾT YẾU VÀ VITAMIN CẦN THIẾT CHO CÁ

 

THÀNH PHẦN:
Vitamin PP, B1, B2,B5, Sorbitol, Methionine, Lactobacillus acidophilus, Bacillus subtilis, a - Amylase, Protease

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
Cung cấp vitamin, enzyme và vi sinh vật có lợi kích thích tiêu hóa tốt.
Trộn vào thức ăn liên tục từ khi mới thả cho đến khi thu hoạch để duy trì số lượng vi sinh có lợi trong đường ruột cá: 5 - 7 g / 1 kg thức ăn, ngày cho ăn 1 lần.
Khi ao nuôi gặp điều kiện bất lợi ( thời tiết thay đổi, tảo tàn, môi trường nước biến động, xung quanh có dịch bệnh…) cần tăng liều lên gấp đôi..