PRAZITEL

TRỊ NỘI - NGOẠI KÝ SINH TRÙNG TRÊN CÁ

 

THÀNH PHẦN: Praziquantel, đạm thô

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
Trị ngoại ký sinh trùng: sán lá đơn chủ, rận cá. Trị nội ký sinh trùng: sán lá gan, sán dây.
- Trị bệnh: Trộn vào thức ăn với liều như sau: 1 kg dùng cho 5 - 7 tấn cá. Cho ăn liên tục từ 2 - 3 ngày. Kết hợp xử lý ngoại ký sinh ngoài môi trường để tránh sự tái nhiễm ngược trở lại.
- Phòng bệnh: Định kỳ 30 ngày trộn thuốc vào thức ăn cho cá ăn một lần với liệu trình như trên.