PRAZITEL

TRỊ NỘI - NGOẠI KÝ SINH TRÙNG TRÊN CÁ

 

THÀNH PHẦN: Praziquantel, Tá dược vừa đủ

 

CÔNG DỤNG:
- Trị ngoại ký sinh trùng: sán lá đơn chủ, rận cá.
- Trị nội ký sinh trùng: sán lá gan, sán dây.

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
- Trị bệnh: Trộn vào thức ăn với liều như sau:
1 kg dùng cho 5 - 7 tấn cá. Cho ăn liên tục từ 2 - 3 ngày. Kết hợp xử lý ngoại ký sinh ngoài môi trường để tránh sự tái nhiễm ngược trở lại.
- Phòng bệnh: Định kỳ 30 ngày trộn thuốc vào thức ăn cho cá ăn một lần với liệu trình như trên.