PRAZITEL ĐẶC BIỆT

TRỊ NỘI - NGOẠI KÝ SINH TRÙNG TRÊN CÁ

 

THÀNH PHẦN: Praziquantel, Albendazol

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
- Trị ngoại ký sinh trùng: sán lá đơn chủ, rận cá.
- Trị nội ký sinh trùng: sán lá gan, sán dây.
* Trị bệnh: Trộn vào thức ăn với liều như sau: 1kg dùng cho 15 - 17 tấn cá. Cho ăn liên tục từ 2 - 3 ngày. Kết hợp xử lý ngoại ký sinh ngoài môi trường để tránh sự tái nhiễm ngược trở lại.
* Phòng bệnh: Định kỳ 30 ngày trộn thuốc vào thức ăn cho cá ăn một lần với liệu trình như trên.
Lưu ý: Để tăng hiệu quả của thuốc nên pha thuốc với lượng cồn nhất định: 500ml cồn / 1kg thuốc. Sau đó pha thêm nước trước khi trộn với thức ăn.