TĂNG TRỨNG

     Thức ăn bổ sung vitamin cho gia cầm

CHUYÊN DÙNG CHO GÀ, VỊT, NGAN, CÚT ĐẺ

 

THÀNH PHẦN NGUYÊN LIỆU: Vitamin A, D3, E, K3, B1, B2, B5, Dextrose.

 

CÔNG DỤNG: Bổ sung các vitamin cần thiết vào thức ăn cho gà, vịt, ngan, cút đẻ giúp:
- Tăng chất lượng, sản lượng trứng, tăng tỉ lệ nở.
- Tăng khả năng hấp thụ thức ăn.
- Cải thiện chất lượng vỏ trứng, tăng lòng đỏ trứng, làm cứng vỏ trứng.

 

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG:
- Duy trì tỷ lệ đẻ cao : 1 g / 2 lít nước uống hoặc 1 g / 1 kg thức ăn. Cho ăn liên tục.
- Khi tỷ lệ đẻ giảm: 1 g / 1 lít nước uống hoặc 2 g / 1 kg thức ăn. Dùng liên tục cho đến khi sản lượng trứng trở lại bình thường.