• slide1
 • slide2
 • slide3
 • Vấn đề dinh dưỡng cho nái
  Vấn đề dinh dưỡng cho nái
  Với sự tiến bộ di truyền, giống heo thịt hiện nay đã giảm được lượng cám tiêu thụ cho đơn vị tăng trọng. Theo nghiên cứu của một số quốc gia, cứ mỗi ba năm, lượng...
  chi tiết »
 • Quản lý heo đực
  Quản lý heo đực
  Heo đực ảnh hưởng rất lớn tới tỷ lệ thụ thai, số heo con đẻ ra, số heo thịt. Để nâng cao lợi nhuận cần nhập heo đực có chất lượng cao và quản lý thật tốt. Mỗi năm cần...
  chi tiết »
Vấn đề dinh dưỡng cho nái Vấn đề dinh dưỡng cho nái
Với sự tiến bộ di truyền, giống heo thịt hiện nay đã giảm được lượng cám tiêu thụ cho đơn vị tăng trọng. Theo nghiên cứu của một số quốc gia, cứ mỗi ba năm, lượng...
chi tiết »
Thụ tinh nhân tạo trên heo Thụ tinh nhân tạo trên heo
Cấu tạo cơ quan sinh sản của heo nái bao gồm buồng trứng, ống dẫn trứng và tử cung (sừng tử cung, thân tử cung, cổ tử cung), âm đạo, tiền đình âm đạo...
chi tiết »
Quản lý heo đực Quản lý heo đực
Heo đực ảnh hưởng rất lớn tới tỷ lệ thụ thai, số heo con đẻ ra, số heo thịt. Để nâng cao lợi nhuận cần nhập heo đực có chất lượng cao và quản lý thật tốt. Mỗi năm cần...
chi tiết »