TOLACOX 2.5%

ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG GIA CẦM

 

THÀNH PHẦN:
Toltrazuril
CÔNG DỤNG:
- Phòng và trị bệnh cầu trùng manh tràng, cầu trùng ruột non.
LIỀU DÙNG:
- 1 ml / 1 lít nước, uống liên tục 3 ngày. Ngưng thuốc trong 5 ngày và cho uống lại trong vòng 2 ngày.
Chống chỉ định: Không có.
Ngưng sử dụng thuốc 18 ngày trước khi giết mổ.