NP-VITAM-AQUA (Tôm)

BỔ SUNG VITAMIN VÀ KHOÁNG GIÚP TĂNG TRỌNG NHANH, CHỐNG CÒI

 

THÀNH PHẦN:
Vitamin A, D, E, K3, B1, B2, B5, B6, PP, C, B12, Folic acid, Biotin, NaHCO3, NaCl, KCl, Tá dược vừa đủ

 

CÔNG DỤNG:
Cung cấp vitamin cần thiết giúp tăng sức đề kháng cho tôm, cá; chống stress do môi trường thay đổi.

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
- Tôm giống: 5 - 8 g NP-VITAM-AQUA / 1 kg thức ăn, ngày cho ăn 1 lần, liên tục đến khi thu hoạch.
- Tôm thịt: 3 - 5 g NP-VITAM-AQUA / 1 kg thức ăn, ngày cho ăn 1 lần, liên tục đến khi thu hoạch.
- Khi tôm có biểu hiện kém ăn, môi trường thay đổi cho ăn theo liều trên, cho ăn 2 lần / ngày, liên tục đến khi khỏe lại.