YUCCA-FS 30

HẤP THU KHÍ ĐỘC, CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC

 

THÀNH PHẦN NGUYÊN LIỆU:
Chiết xuất cây Yucca Schidigera, nước tinh khiết.

CÔNG DỤNG:
- Loại bỏ nhanh và ngăn chặn sự phát sinh các khí độc trong ao nuôi như H2S, NH3, NO2.
- Tăng cường hoạt động của các vi sinh vật có lợi, giúp phân hủy nhanh các chất hữu cơ dưới đáy ao.
- Làm tăng hàm lượng oxy hòa tan trong nước, giúp khắc phục nhanh hiện tượng tôm, cá nổi đầu, kéo đàn do khí độc, thiếu oxy.

 

LIỀU DÙNG:
Pha loãng 1 lít sản phẩm với 20 lít nước rồi tạt xuống ao nuôi:
- Định kỳ: 1 lít / 6.000 - 7.000 m3 nước, 7 ngày / lần.
- Cấp cứu tôm, cá nổi đầu: 1 lít / 3.000 - 4.000 m3.
Lưu ý: Sản phẩm không dùng chung với bất kỳ hóa chất khác.