AMOX-COLIS 5%

Trị viêm phổi, viêm khớp, tiêu chảy, viêm rốn trên gia súc, gia cầm non.

 

THÀNH PHẦN:
Amoxicillin trihydrate, Colistin sulfate.
CÔNG DỤNG: Trị viêm phổi, viêm khớp, tiêu chảy, viêm rốn trên gia súc, gia cầm non.
LIỀU DÙNG:
- Đối với gia cầm: Trong trường hợp bệnh viêm phổi, tụ huyết trùng, tiêu chảy, viêm rốn, E.coli sử dụng với liều như sau: 1 g / 1 lít nước, hoặc 100 g / 200 - 300 kg thể trọng.
- Đối với gia súc: Trong trường hợp bị viêm phổi, viêm ruột tiêu chảy, E.coli sử dụng với liều như sau: 100 g / 500 kg thể trọng.
Liều phòng bệnh: sử dụng bằng 1/2 liều điều trị.
Ngưng sử dụng thuốc 7 ngày trước khi giết mổ.
Chống chỉ định: Không dùng cho vật nuôi mẫn cảm với các thành phần của thuốc.