NABIO-EM

KHỬ NHANH KHÍ ĐỘC - PHÂN HỦY MÙN BÃ HỮU CƠ, TẠO MÔI TRƯỜNG THUẬN LỢI CHO CÁ PHÁT TRIỂN

 

THÀNH PHẦN NGUYÊN LIỆU:

Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus, Nitrosomonas sp., Nitrobacter sp., Amylase, Protease, CaCO3.

CÔNG DỤNG:

Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của cá, ngăn cản sự phát triển của vi sinh vật có hại, làm môi trường nước nuôi trong sạch.

 

LIỀU DÙNG: Cho trực tiếp vào ao 1 tháng 3 lần.
+ Cá dưới 2 tháng tuổi: 100 g dùng 800 m3 nước ao.
+ Cá trên 2 tháng tuổi: 100 g dùng 600 m3 nước ao.
Lưu ý: Không dùng hóa chất diệt khuẩn khi sử dụng NABIO-EM. Để tăng hiệu quả sử dụng, cho vào 5 lít nước, ủ 2 giờ, tạt đều xuống ao rồi tăng cường sục khí. Khi cần thiết có thể sử dụng liều lượng gấp đôi.