NP-BIOZYME (Cá)

BỔ SUNG MEN TIÊU HÓA, ACID AMIN THIẾT YẾU VÀ VITAMIN CẦN THIẾT CHO CÁ

 

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:
Bao gồm hỗn hợp các vi khuẩn có lợi như Bacillus subtilis, Lactobacillus spp., Saccharomyces spp., Aspergillus oryzae và các enzym tiêu hóa a - Amylase, Protease, Sorbitol, Methionine, Vitamin PP, Vitamin B5, Vitamin B1, Vitamin B2.

 

CÔNG DỤNG:

Cung cấp vitamin, enzyme và vi sinh vật có lợi kích thích tiêu hóa tốt.

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Dùng NP - BIOZYME để bổ sung men tiêu hoá, vitamin và các acid amin thiết yếu vào thức ăn cho cá, trộn vào thức ăn với liều như sau: 1 kg / 300 - 500 kg thức ăn, ngày 2 lần, liên tục trong suốt thời gian nuôi.