PVD-IODINE

SÁT TRÙNG AO NUÔI, DỤNG CỤ NUÔI, BỂ ƯƠNG

 

THÀNH PHẦN: Povidone iodine

 

CÔNG DỤNG:
Khử trùng nguồn nước nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi, bể ương.

 

LIỀU DÙNG:
- Sát trùng bể ương: 10 ml / 4 lít nước. Tưới ướt đều bề mặt bể nuôi, để yên 30 phút, rửa sạch lại bằng nước thường.
- Vệ sinh dụng cụ nuôi: 7 ml / 4 lít nước. Ngâm dụng cụ trong vòng 15 - 20 phút.
- Sát trùng ao nuôi: 1 lít / 3.000 m3 nước.