TYLOSUL

ĐẶC TRỊ: KHÓ THỞ, THỞ KHÒ KHÈ, VẨY MỎ, CHẢY NƯỚC MẮT, NƯỚC MŨI, SƯNG PHÙ MẮT, BẠI LIỆT, KHẸC VỊT VÀ CÁC BỆNH TIÊU CHẢY

 

THÀNH PHẦN:
Tylosin tartrate, Sulfadimidine sodium
CÔNG DỤNG:
Trị viêm ruột tiêu chảy, Mycoplasma, hồng lỵ trên heo, gia cầm.

LIỀU DÙNG:
Trị khò khè, khẹc vịt, bại liệt, E.coli, Salmonella, CRD, CCRD, Mycoplasma trên heo, tụ huyết trùng. sử dụng với liều:
* Gà, vịt: 10 g / 40 - 50 kg thể trọng hoặc 1 g / 1 lít nước uống.
* Heo: 100 g / 600 - 800 kg thể trọng.

Ngưng sử dụng thuốc 7 ngày trước khi giết thịt.
Chống chỉ định: Không dùng cho thú mẫn cảm với Sulfamid.